Leer goederen- en aandelenhandel voor elk willekeurig land met het Turtle trendvolgsysteem

TurtleTrader Nederlandse inleiding

Wij hebben deze inleiding van 1 pagina tot onze website in uw geboortetaal opgesteld om u het belang van het Turtle handelssysteem vanuit een wereldwijd oogpunt te laten begrijpen. Het Turtle handelstrendvolgsysteem is voor alle handelaars of beleggers in alle landen. TurtleTrader heeft cliënten in 70 landen. Wij geven de TurtleTrader-cursus al sinds 1996.

Onze website, onze cursus en onze ondersteuning zijn op dit moment alleen in het Engels. Wij geloven echter sterk in het aansluiting zoeken bij de internationale gemeenschap en deze inleiding van 1 pagina hoort u te helpen beter de voordelen te begrijpen van het gebruik van het Turtle handelssysteem om geld te verdienen bij oplopende en dalende markten.

Onder onze cliënten bevinden zich gewone individuele handelaren, marktmakers, specialisten, makelaars, beursleden en vele anderen in de hele wereldwijde handelsgemeenschap. Wij helpen ook minder ervaren of nieuwe handelaars de lessen van beroepsmensen leren.

Mocht u vragen hebben, stuur dan een e-mail naar: email.

"Ik weet van een paar miljonairs die begonnen te handelen met geërfd geld. In alle gevallen verloren ze alles omdat het ze geen pijn deed wanneer ze verloren. In die vormende beginjaren van handelen, hadden ze het gevoel dat ze het zich veroorloven konden om te verliezen. Het is veel beter om de markt op te gaan met weinig geld, met het gevoel dat je het je niet veroorloven kunt om te verliezen. Ik wed liever op iemand die begint met een paar duizend dollar dan op iemand die met miljoenen op komt dagen… Dit is een van de weinige industrieën waar je nog steeds een van niets tot iets verhaal kunt maken. Richard Dennis is begonnen met een paar honderd dollar en had aan het eind in minder dan twintig jaar miljoenen verdiend – dat is een goede motivatie."
William Eckhardt

Inleiding tot Trendvolgen

Trendvolgen is gebaseerd op analyse van prijsgedrag in verhandelde markten. Het betreft niet fundamentele analyse van vraag en aanbod of economische factoren. Trendvolgen werd oorspronkelijk ontwikkeld met een benadering die blind testen werd genoemd. Dit betekent dat het zodanig was geconstrueerd om eerst op een paar markten te handelen. Nadat het succesvol bij de eerste paar markten was gebleken, werd het op praktisch alle andere markten toegepast. Door de jaren heen heeft het sterk gestaan t.o.v. de veranderende marktplaats met doorlopend succes.

Trendvolgen doet geen voorspelling over markten of prijsniveaus. Het is reactief en systematisch van aard en vereist een consequente discipline om de regels te volgen. Er is risicobeheermethodologie bij betrokken die gebruik maakt van de huidige marktprijs, het huidige vermogensniveau in een rekening en de wispelturigheid van de huidige markt. Een eerste risicobeoordeling bepaalt de positiegrootte ten tijde van het ingaan. Veranderingen in prijs kunnen leiden tot een geleidelijke afname of toename van de eerste positie. Nadelige prijsbewegingen kunnen leiden tot een afgang voor de hele positie. Historisch gezien is de gemiddelde winst per transactie van een trendvolgende handelaar aanzienlijk hoger dan het gemiddelde verlies per transactie.

De Turtles (schildpadden)

"Kunnen de vaardigheden van een succesvolle handelaar worden geleerd? Of zijn ze aangeboren, een soort zesde zintuig waar een paar gelukkigen mee geboren worden? Voor Richard Dennis, de legendarische effectenhandelaar in Chicago, die een kapitaal van USD 400,00 in 18 jaar in USD 200 miljoen heeft omgezet, bestaat er geen twijfel. Na een experiment met een groep van uit het hele land aangeworven effectenhandelaren in de dop, is hij ervan overtuigd dat handelen geleerd kan worden. Over de afgelopen 1 1/2 jaar heeft een door hem onderwezen groep van 14 effectenhandelaren een gemiddelde jaarlijkse samengestelde opbrengst van 80 % verdiend. In tegenstelling daarmee verliest ongeveer 70 % van alle niet-beroepshandelaren op een jaarlijkse basis geld. "Handelen was zelfs meer onderwijsbaar dan ik mij had voorgesteld," zegt hij. "Op een vreemde manier was het bijna deemoedigend". De heer Dennis zegt dat hij al jarenlang met een aantal van zijn medewerkers over de vraag m.b.t. leren tegenover aangeboren vermogen heeft gedebatteerd. Terwijl zij aanvoerden dat zijn vaardigheden "onverwoordbaar, esoterisch, subjectief of intuitief" zijn, zegt hij dat zijn eigen antwoord veel eenvoudiger was. De 40 jarige heer Dennis schrijft zijn succes toe aan een aantal verschillende handelsmethoden die hij heeft ontwikkeld en, misschien nog belangrijker, de discipline om die methoden te volgen. Om zijn argument te bevestigen, besloot de heer Dennis een experiment in de echte wereld uit te voeren. Eind 1983 en opnieuw in 1984 zette hij advertenties in de Wall Street Journal, Barron’s en de New York Times, waarin hij mensen zocht die getraind wilden worden als effectenhandelaars. De baan vereiste dat zij naar Chicago zouden verhuizen, waar ze een klein salaris en een percentage van eventuele winst zouden ontvangen terwijl de heer Dennis hen in zijn methoden onderwees."
Artikel in de Wall Street Journal

Het is waarschijnlijk het meest besproken handelsseminar in de geschiedenis van de markten. In 1984 onderwees Richard Dennis zijn handelsmethodologie aan een groep studenten (beginnende niet-handelaren) in een seminar van twee weken. Een jaar later herhaalde hij het proces. De motivering van Dennis voor het houden van de [Turtle] sessies was om een eind te maken aan een dispuut met zijn vriend en partner William Eckhardt over het idee of handelsvaardigheden onderwezen konden worden. Dennis was er sterk van overtuigd dat handelsvaardigheden konden worden uitgesplitst in een reeks regels die aan anderen zouden kunnen worden overgedragen. Eckhardt meende dat handelsvaardigheden meer te maken hadden met aangeboren intuitie, die niet onderwezen kon worden.

Richard Dennis heeft het dispuut met zijn partner Bill Eckhardtgewonnen. Hij gaf zijn protégés een naam nadat hij schildpadkwekerijen in Singapore had bezocht en besloot handelaren te kweken zoals de kwekerijen schildpadden kweekten, vandaar de naam: Turtles (schildpadden) (er is een volledige lijst met Schildpadden in het uitvouwmenu onderaan het scherm). Vandaag de dag heeft een goed systeem, samen met een klein beetje legende, Turtles in staat gesteld door de loop der tijd met uitstekende resultaten voor klanten te handelen. Jaarlijkse rendementen van meer dan 50 % en zelfs meer dan 100 % zijn het resultaat geweest van het gebruik van de Turtle technieken. Sommige Turtles hebben resultaten van meer dan 100 % in een enkele maand gehad. Meer over prestatie.

Turtle selectie

Wat soort screeningsvragen worden gesteld om de Turtles te selecteren? De Turtles werd gevraagd deze vragen elk in één zin te beangwoorden:

 • Noem een boek of film waar u genoegen aan beleefd hebt en waarom.
 • Noem een figuur in de geschiedenis die u mag en waarom.
 • Waarom wilt u succes hebben in deze baan?
 • Noem iets riskants dat u gedaan hebt en waarom.
 • Leg een beslissing uit die u onder druk hebt gemaakt en waarom dat uw beslissing was.
 • Er wordt gezegd dat hoop, vrees en hebzucht vijanden van goede handelaars zijn. Leg een beslissing uit die u onder een van deze invloeden hebt gemaakt en hoe u nu over die beslissing denkt.
 • Wat zijn een aantal goede kwaliteiten die u hebt die bij handelen zouden kunnen helpen?
 • Wat zijn een aantal slechte kwaliteiten die u hebt die handelen zouden kunnen schaden?
 • Wilt u bij handelen liever goed of gelukkig zijn? Waarom?

Laat u niet bedotten door de eenvoudig klinkende vragen. Er werden ook waar-niet waar-vragen gebruikt in het selectieproces.

Het Turtle-handelsysteem

Een van de eerste begrippen die aan Turtles wordt geleerd is dat "prijs" de enige zorg is die een handelaar dient te hebben. Als een markt op 60 is en naar 58, 57, 53 gaat – is de trend van de markt dalend. Alle technische indicatoren op Tradestation zouden kunnen "voorspellen" waar de prijs naar toe gaat of wat die zou horen te doen, maar die indicatoren zijn waardeloos. Als de trend dalend is, blijf dan bij de trend. De enige zorg die een handelaar dient te hebben is wat de markt werkelijk doet, niet wat hij denkt dat de markt zal doen.

Het vangen van de meerderheid van de prijsveranderingen of trends is het doel. Turtle technieken streven er niet naar hoog of laag te kiezen. Als de markt daalt, verkoopt u. Als de markt stijgt, koopt u. Je kunt een markt nooit te hoog kopen of te laag verkopen. Het is zelfs zo dat het belangrijkste aspect van Turtle-handelen niet het tijdstip van de transactie of de indicator is, maar liever de vaststelling van hoeveel te verhandelen tijdens de loop van de trend. Deze kritieke factor wordt geldelijk beheer genoemd.

De Turtle handelsbenadering is uiteengezet op een algorithmische of mechanische manier. Het systeem is niet gebaseerd op de analyse van fundamentele vraag- of aanbodfactoren. Prijs en tijd zijn te allen tijde van groot belang. Het systeem is bijna 100 % systematisch. Bij Turtle handelen zijn geen seizoenschommelingen, punten en cijfers, marktprofielen, driehoeken of daghandelen betrokken.

Turtle handelen is geworteld in een systeem van risicobeheer en geldelijk beheer. Alle rekenkunde die er bij betrokken is, is recht toe recht aan en kan gemakkelijk geleerd worden. In tijden van hogere marktwispelturigheid worden de transacties kleiner. In tijden van verlies worden posities verminderd en de grootte van de transacties besnoeid. Het centrale doel is altijd kapitaal te conserveren totdat de gunstigere prijstrends weer verschijnen. Het systeem bepaald:

 • Hoe en wanneer de markt wordt binnengegaan.
 • Hoeveel contracten/aandelen op elk willekeurig moment te verhandelen.
 • Hoe veel geld te riskeren bij elke transactie.
 • Hoe de markt te verlaten als de transactie niet winstgevend is.
 • Hoe de markt te verlaten als de transactie winstgevend is.
 • Inhoud van de complete cursus.
 • Voor alle effectenhandelaren in alle landen. Verhandel op alle willekeurige markten. Alle beurzen.
 • Endossementen

Met het Turtle systeem kunt u net zo gemakkelijk Japanse bonen verhandelen als aandelen in de Australische All Ordinaries Stock Index als IBM en Cisco. U hoeft niet te weten wat een Italiaanse obligatie waard is of welke bedrijven er in de FTSE index zijn opgenomen of zelfs of LinkedIn een goed bedrijfsmodel heeft. De sleutel is de prijs in de tabel.

Overzicht

Het Turtle systeem is voor alle handelaars in alle landen. TurtleTrader heeft sedert 1996 cliënten in 58 landen. Wij werken wereldwijd om u te helpen bij het leren van het Turtle systeem.

De handelsaanwijzingen van TurtleTrader leren u deel te nemen aan onvoorziene belangrijke trends op hetzij stijgende of dalende markten, om de winst ten volle te maximaliseren. Langetermijn Turtle trendvolgstrategieën vereisen dat u veeleisende discipline hebt en uw emoties in bedwang houdt om met succes meer dan gemiddelde winsten te behalen. Of u nu een handelaar bij een groot bedrijf bent, een individuele belegger of een handelaar die uw eigen persoonlijke rekening volgt, TurtleTrader biedt dezelfde bewezen oplossingen die oorspronkelijk aan de oorspronkelijke Turtles werden onderwezen.

De TurtleTrader cursus bestellen: Hier klikken.

Onze website, onze cursus en onze ondersteuning zijn op dit moment alleen in het Engels.


Review trend following systems and training.